မႏၲေလး ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား သပိတ္စခန္းဖြင့္၍ သပိတ္ေမွာက္

Advertisements

The Elusive Sitt Nyein Aye

sitt & picasso

Revolutionary & Master Artist From Bagan, Sitt Nyein Aye 

A glimpse of my neighbor Sitt Nyein Aye in his leisure moments. A novelty for a person impassioned in both the arts and his beloved homeland, Burma.

 

Your Devil’s Advocate

Buffalohair

PAHTAU BUM – Dramatization of Myanmar’s Decades Old Cleansing/Land Grab Operation Being Conducted Against The Kachin People TODAY – From a Kachin Soldiers Perspective – MSM Absolutely Silent

ကခ်င္ျပည္ေတြ တေက်ာ႔ ပန္ မန္မာ႕တပ္မေတာ္႔ ရဲ႔ ထုိးစစ္ ၆ႏွစ္ျပည္႔ ၂၀၁၇ ၆ ၉ – Stop Burma’s Ethnic Cleansing/Land Grab Operation in Kachin State – MSM Silent

Thingyan Celebration, Denver Colorado, 4-16-17

A video glimpse into the Burmese Community on Thingyan, The Burmese New Years Celebration. 

What stole the show for me was the reunion of comrades who struggled, fought and in some cases were tortured for years in prison in an effort to break a man’s spirit.

Fortunately, the spirit of freedom and democracy did not die within these most honorable men.

They stand together once again.

Saw Ngo, Hlaing Moe Than, Sitt Nyein Aye, Ko Oo (below) are Burma’s hallowed heroes.

 

1a

Burma’s Warriors for Peace

 

And it was an honor to be among Real Champions of Freedom and Democracy.

Your Devil’s Advocate

Buffalohair